തിരുവനന്തപുരം : തലസ്ഥാന നഗരി !

കായലുകൾ , നദികൾ , അരുവികൾ , തീരം , വനം ...

തിരുവനന്തപുരം : തിരു ...അനന്ത ...പുരം !

തിരുവനന്തപുരം : സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ നഗരം !

തിരുവനന്തപുരം : വളർന്നുയരുന്ന ഐടി ഹബ് !

Image courtesies: Explore YRS and Explore India (YouTube)

Logo-medium

This web portal is on the trial – mode…

ഈ വെബ് പോർട്ടലിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ , ചിത്രങ്ങൾ , വീഡിയോകൾ, ഓഡിയോകൾ ഒക്കെ താത്കാലിക ഫില്ലറുകൾ ആണ് . അതാത് ജില്ലകളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും വെബ് പോർട്ടലുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻ ടീമുകൾ ഈ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ അതാത് ജില്ലാ – ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് ആണ്. അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ , പരിശീലനം , എഡിറ്റിങ് access / permissions , എന്നിവ അതാത് ചുമതലകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്നതാണ്.

Thiruvananthapuram District

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ മേഖലകൾ

Hover, pause, click and visit theese social sectors…

Hover, pause, click and visit these social subjects…

 നാട്ടിലെ തൊഴിൽ മേഖലകൾ , സമുദായങ്ങൾ ,

സ്ഥാപനങ്ങൾ , ജനങ്ങൾ …!

തൊഴിൽ – സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

സമുദായങ്ങൾ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

സംഘടനകൾ, പാർട്ടികൾ

ജനസംഖ്യ 

തൊഴിൽ – സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

സമുദായങ്ങൾ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

ജനസംഖ്യ 

സംഘടനകൾ, പാർട്ടികൾ

Other sectors

നാട്ടിലെ വ്യക്തികൾ, വ്യക്തിത്വങ്ങൾ !

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ

 പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, യുവപ്രതിഭകൾ, നിത്യതയിലലിഞ്ഞവർ…!

Who is who? 1

നേതാക്കൾ , ജനപ്രതിനിധികൾ , പ്രൊഫെഷനലുകൾ 

നമ്മുടെ നാട് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ആ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ?? നേതാക്കൾ, പ്രൊഫെഷനലുകൾ , പ്രതിഭകൾ ,  കലാ – സാഹിത്യ – സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

 പ്രൊഫെഷനലുകൾ 

നാട്ടിലെ പ്രൊഫെഷണലുകളെ പരിചയപ്പെടാം! അവരുടെ കൺസൾട്ടിങ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ആവാം!

Who is who? 2

യുവ പ്രതിഭകൾ!

നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനങ്ങൾ ആയ ആ യുവ പ്രതിഭകൾ ആരൊക്കെ ? , …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

നിത്യതയിലലിഞ്ഞവർ !

 നാടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അവരോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും നിറച്ചു അവർക്ക് ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ സ്‌മരണകൾ ! , …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

ലോകത്തേക്ക് ഒരു ജാലകം നമ്മുടെ നാടിനായും തുറക്കാം !!!

വരൂ , ഊഷ്‌മള സ്വാഗതം !! നമ്മുടെ പ്രിയ നാടിന്റെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ നമുക്ക് സംയുക്തമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യാം !!

സംയുക്തമായി മാനേജ് ചെയ്യാം !!

 

 

Click here to Register as Managing Editor, Manager, Editor, Designer, Developer,   Trainee …

ജില്ലയുടെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ , മാനേജർ, എഡിറ്റർ, Developer , Designer , ട്രെയിനീ …എന്നീ റോളുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക !

ജില്ലയുടെയും ഈ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും  ഈ വെബ് പോർട്ടലുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ ഹാർദ്ദവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു ! 

Thank you, our great sponsors!!!

നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സുമനസ്സുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും നന്ദി !  ആദരം !!

നാട്ടു വാർത്തകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ / ഗ്രാമങ്ങളിലെ വെബ് പോർട്ടലുകളിൽ  ( ബ്ലോഗുകൾ വഴി ) നാട്ടുവർത്തകൾ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയിൽ ജില്ലാ – സംസ്ഥാന തല പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. 

തൊഴിൽ മേഖലാതല വാർത്തകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ / ഗ്രാമങ്ങളിലെ വെബ് പോർട്ടലുകളിൽ  ( ബ്ലോഗുകൾ വഴി ) നാട്ടുവർത്തകൾ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയിൽ ജില്ലാ – സംസ്ഥാന തല പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. 

സാമൂഹ്യ - സമുദായ - രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ / ഗ്രാമങ്ങളിലെ വെബ് പോർട്ടലുകളിൽ  ( ബ്ലോഗുകൾ വഴി ) നാട്ടുവർത്തകൾ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയിൽ ജില്ലാ – സംസ്ഥാന തല പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. 

പ്രതികരണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം !!!

‘നമ്മുടെ കേരള’ – ജില്ലാ -ഗ്രാമ പോർട്ടലുകൾ  എന്ന ഈ ആശയം , ഘടന , ചേരുവകൾ , ഡിസൈൻ , ഉള്ളടക്കം , സാദ്ധ്യതകൾ , മെച്ചപ്പെടുത്തൽ , സ്വയം പര്യാപ്തത ( സാമ്പത്തികം-പ്രവർത്തകർ – സ്ഥലം, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ , പ്ലഗിൻസ് , സെർവർ, ഡൊമൈൻ നെയിം  etc. ) , സാങ്കേതിക മികവ് , പബ്ലിസിറ്റി, കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടവ, ഒഴിവാക്കേണ്ടവ, മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടവ, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചു താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും , നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ പങ്ക്  വയ്ക്കുക. പ്രസക്തമായവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാണ്  !

 

ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ, നേതാക്കൾ , സെലിബ്രിറ്റികൾ , എഴുത്തുകാർ , അവാർഡ് ജേതാക്കൾ , കലാ – കായിക പ്രതിഭകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ , പ്രത്യേകിച്ച്, ഈ  ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്ദേശ രൂപത്തിൽ  സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുതരിക ( ഓഡിയോ – വീഡിയോ – പാരഗ്രാഫ് , … ഫോട്ടോ യും ). അവ അതാത്  പോർട്ടലുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കും ; ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ; പുതു തലമുറകളിലേയ്ക്ക് കൈമാറും !

Testimonials

ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ, നേതാക്കൾ , സെലിബ്രിറ്റികൾ , എഴുത്തുകാർ , അവാർഡ് ജേതാക്കൾ , കലാ – കായിക പ്രതിഭകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ , പ്രത്യേകിച്ച്, ഈ  ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്ദേശ രൂപത്തിൽ  സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുതരിക ( ഓഡിയോ – വീഡിയോ – പാരഗ്രാഫ് , … ഫോട്ടോ യും ). അവ അതാത്  പോർട്ടലുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കും ; ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ; പുതു തലമുറകളിലേയ്ക്ക് കൈമാറും !

ഇവ ഫില്ലർ ഇമേജുകളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ആണ് ! അതാത് വെബ് പോർട്ടലുകൾ പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതും പ്രസക്തവും അനുയോജ്യവുമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടത്തി, ഉത്‌ഘാടനവും കഴിഞ്ഞു , പൊതു സമൂഹത്തിനായി ഓൺലൈൻ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഫില്ലറുകൾ സ്വയമേവ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കോളും ! പകരം , ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറുകളിൽ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കും …!